تجربيات

بهره­گيري از مهندسين و متخصصين زبده و كارآزموده در زمينه ­هاي مختلف صنعت برق و تجارب و سوابق آنها كه منبعث از فعاليت درشركتهاي مهندسين مشاور، دانش­ بنيان، فعاليتهاي علمي و دانشگاهي و همچنين شرکتهاي مجري و پيمانكاري در سالهاي گذشته بوده به شركت مهندسي مهساب نيرو امكان داده تا در زمينه ­هاي وسيع و متنوع مرتبط با صنعت انرژي و صنعت ريلي به فعاليت بپردازد.

اين شركت از سال ١٣٧٨ تا ١٣٨١ با نام شركت مهندسي مهساب پيمان ثبت و فعاليت مي­كرد که در سال١٣٨٢ تحت عنوان مهساب نیرو در تهران به ثبت رسیده و هم ­اکنون علاوه بر تهران در برخی از شهرستان­ ها از جمله در تبریز نسبت به افتتاح دفتر منطقه ­ای اقدام نموده است.

۱۳۹۷/۶/۵ ۶:۱۸:۱۱
// //