جلسه همفکري و بررسي نحوه تهيه لايحه تاخيرات پروژه ها در برق منطقه اي آذربايجان

خانه » وبلاگ – شبکه ای » جلسه همفکري و بررسي نحوه تهيه لايحه تاخيرات پروژه ها در برق منطقه اي آذربايجان

جلسه همفکري و بررسي نحوه تهيه لايحه تاخيرات پروژه ها در برق منطقه اي آذربايجان

جلسه همفکري و بررسي نحوه تهيه لايحه تاخيرات پروژه ها، بر اساس آخرين روشهاي استاندارد مبتني بر بخشنامه هاي سازمان برنامه و بودجه و روشهاي روز استفاده شده در ساير کشورها، توسط شرکت مهندسین مشاور مهساب نیرو (مانیکو)،عضو سنديکاي صنعت برق ايران،با حضور مديرعامل،معاونتها، مديران ارشد، مجريان،کارشناسان واحدهاي مختلف شرکت برق منطقه اي آذربايجان و نمايندگان محترم برخي از شرکتهاي پيمانکاري،سازندگان و مهندسين مشاور در تاریخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۸ برگزار شد. در این جلسه موارد مديريتي، حقوقي،مسائل مالي و فني مرتبط به لايحه تاخيرات و از جمله سرفصلهاي زير تشريح شدند.

۱– قوانين                                                                                                                                                                                           

۲-   تعاريف                                                                                                                                                                                          

۳-   فرآیند ارائه و رسیدگی به لایحه تأخیرات                                                                                                                            

۴-   نحوه تدوین لایحه تأخیرات                                                                                                                                                    

۵-   حداقل شرح خدمات مشاور کارفرما در تهيه لايحه تاخيرات                                                                                            

۶-   شیوه محاسبه تاخیر مجاز                                                                                                                                                      

۷-          زمان تهيه لايحه تأخیرات

۸- تاخیرات پروژه و چگونگی تهیه گزارش توجیه تاخیرات

۹-     برخي از تبعات تأخیرات غير مجاز در پروژه ها                                                                                                                    

۱۰-    مستندات مورد نياز در پرونده تأخیرات                                                                                                                                

۱۱-    مستندات بخش ادعاهاي مالي                                                                                                                                               

۱۲-   مستندات بخش ادعاهاي غير مالي                                                                                                                                        

۱۳-   نکاتی در خصوص تهيه لایحه تأخیرات توسط پيمانكار                                                                                                     

۱۴-   نحوه محاسبه میزان تأخیر                                                                                                                                                     

۱۵-        فرمت ارائه لایحه تأخیرات

توسط | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۷:۳۴:۰۴ دی ۱۱ام, ۱۳۹۸|اخبار شرکت|بدون ديدگاه

درباره نویسنده :

ثبت ديدگاه

// //