مهندسی طراحی و نظارت و اجرا

خانه » مهندسی طراحی و نظارت و اجرا
مهندسی طراحی و نظارت و اجرا ۱۳۹۷/۹/۵ ۱۲:۰۹:۴۸
مهندسی طراحی و نظارت و اجرا

مهندسی طراحی و نظارت و اجرا

اهم خدمات مهندسي طراحي شركت مهساب نیرو (مانیکو) كه با گردش كاري كم نظير و با مشاركت و همكاري تنگاتنگ تيمهاي طراحي شكل ميگيرد به شرح زير ميباشد:
معماري : خلق طرحهاي زيبا و كارا
سازه : محاسبه سازه هائي ايمن و اقتصادي
مكانيك : محاسبه و طراحي سيستمهاي HVAC و Piping براي كاربريهاي صنعتي، نيروگاهي، پتروشيمي، نفت و گاز و همچنين سيستمهاي نوين تهويه مطبوع و تاسيسات مكانيكي ساختمانهاي عمومي، مسكوني و صنعتي.
برق : طراحي كليه سيتم هاي توليد، انتقال،توزيع و مصرف

صنعتي : طراحي كليه سيستمهاي صنعتي خصوصاً در حوزه هاي نفت و گاز و پتروشيمي

اهم فعاليتهاي نظارتي شركت مهساب نيرو كه بر اساس دستورالعمل هاي منطبق با استاندارد PMBOK در دو بخش كارگاهي و عاليه مديريت مي شوند شامل موارد زير ميباشد:

• كنترل كليه فعاليتها منطبق بر اصول مديريت زماني

• كنترل كليه فعاليتها منطبق بر اصول مديريت هزينه اي

• كنترل كليه فعاليتها منطبق بر اصول مديريت كيفي

// //