اخبار شرکت

خانه » وبلاگ – شبکه ای » اخبار شرکت
۱۶ ۰۳, ۱۳۹۹

نشست تخصصي بررسي نحوه تهيه لايجه تاخيرات در پروژه ها

۱۳۹۹/۳/۱۶ ۱۹:۳۸:۳۷

نشست تخصصي بررسي نحوه لايحه تاخيرات در پروژه ها در شرکت توانير با دعوت مدير کل محترم دفتر بررسيهاي فني بازرگاني،قراردادهاو پشتيباني برگزار شد. جلسه همفکري و بررسي نحوه تهيه لايحه تاخيرات پروژه ها، بر اساس آخرين روشهاي استاندارد مبتني بر بخشنامه هاي سازمان برنامه و بودجه و روشهاي روز استفاده شده در ساير کشورها، در تاریخ 31/02/1399 [...]

۲۱ ۰۲, ۱۳۹۹

ارزيابي عملکرد در پروژه نيروگاهي

۱۳۹۹/۲/۲۱ ۲۰:۳۹:۲۶

با تلاش علمي و استفاده از تجارب همکاران پرتلاش ، شرکت مهندسين مشاور مهساب نيرو(مانيکو)، توانست پروژه "انجام مطالعات امکان سنجي، فني و اقتصادي راه اندازي و بهره برداري از نيروگاه سايت تهران راه آهن جمهوري اسلامي ايران " را در موعد مقر تحويل و در ارزيابي عملکرد در تمام زمينه ها درجه عالي را [...]

۹ ۰۱, ۱۳۹۹

برقراري،پياده سازي ،تعيين پروتکل و مديريت انجام کارهاي محوله سازماني از راه دور

۱۳۹۹/۱/۹ ۱۳:۴۹:۳۴

 برقراري،پياده سازي ،تعيين پروتکل و مديريت انجام کارهاي محوله سازماني از راه دور در شرکت مهندسين مشاور مهساب نيرو (مانيکو) از تاريخ 1398/12/09   

۱۹ ۱۰, ۱۳۹۸

جلسه آموزشي و همفکري ، بررسي نحوه تامين تجهيزات حفاظت و کنترل درشرايط بحران وتحريم

۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۶:۴۹:۵۸

جلسه همفکري و بررسي نحوه تامين تجهيزات حفاظت و کنترل در موارد بحران و شرايط تحريم توسط شرکت مهندسین مشاور مهساب نیرو (مانیکو)،عضو سنديکاي صنعت برق ايران،با حضور مديران و کارشناسان در شرکت برق منطقه اي آذربايجان در تاریخ 25/02/1398 برگزار شد. در این جلسه موارد مديريتي، حقوقي،مسائل فني به همراه استانداردها، رفرنسها، الزامات شرکت [...]

۱۹ ۱۰, ۱۳۹۸

جلسه آموزشي ، همفکري و بررسي محاسبه ميزان ارزبري پروژه ها

۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۶:۴۱:۵۱

جلسه آموزشي ، همفکري و بررسي محاسبه ميزان ارزبري پروژه ها، ونحوه به کارگيري و استفاده از بخشنامه شماره 376049/97 و 376052 /97  مورخ 18/07/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور " دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل "توسط شرکت مهندسین مشاور مهساب نیرو (مانیکو)   و با حضور [...]

۱۹ ۱۰, ۱۳۹۸

برگزاري جلسه آموزشي نحوه تعيين و محاسبه حق الزحمه مهندسين مشاور در شرکت برق منطقه اي تهران و آذربايجان

۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۶:۳۵:۰۰

جلسه آموزشی تشریح بخشنامه شماره 1162634/96 مورخ 20/02/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور توسط شرکت مهندسین مشاور مهساب نیرو (مانیکو)  در شرکت برق تهران در تاريخ 1396/09/24 و در شرکت منطقه ­ای آذربايجان در تاریخ 1396/12/08 برگزار شد. در این جلسه که با حضور همکاران واحدهاي مختلف اعم از برنامه ريزي،طرح و توسعه ،بهره برداري ، [...]

۱۹ ۱۰, ۱۳۹۸

برگزاري جلسه آموزشي در شرکت برق منطقه اي باختر-نحوه پرداخت حق الزحمه مهندسين مشاور

۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۶:۲۶:۳۰

جلسه آموزشي بخشنامه شماره 96/1162634مورخ 3196/02/20 سازمان برنامه و بودجه کشور توسط نمايندگان مهندسین مشاور مهساب نیرو (مانیکو) با حضور مديران ارشد و کارشناسان در شرکت برق منطقه اي باختر در تاريخ 97/01/18برگزار خواهد شد. در اين جلسه نحوه بکارگیري و محاسبه حقالزحمه مهندسان مشاور، مزايا و معايب و مقايسه آن با بخشنامه هاي سنوات [...]

۱۹ ۱۰, ۱۳۹۸

جلسه همفکري و بررسي بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص حق الزحمه خدمات مهندسي شرکتهاي مشاورين

۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱۶:۱۷:۵۴

جلسه همفکري و بررسي بخشنامه شماره 1162634/96 مورخ 20/02/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور توسط شرکت خدمات مهندسي مشانير و مهندسین مشاور مهساب نیرو (مانیکو) با حضور مديران و کارشناسان در شرکت خدمات مهندسي مشانير در تاریخ 96/11/02 برگزار شد. در این جلسه نسبت به نحوه بکارگیری و محاسبه حق­الزحمه مهندسان مشاور، مزایا و معایب [...]

۱۱ ۱۰, ۱۳۹۸

جلسه همفکري و بررسي نحوه تهيه لايحه تاخيرات پروژه ها در برق منطقه اي آذربايجان

۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۷:۳۴:۰۴

جلسه همفکري و بررسي نحوه تهيه لايحه تاخيرات پروژه ها، بر اساس آخرين روشهاي استاندارد مبتني بر بخشنامه هاي سازمان برنامه و بودجه و روشهاي روز استفاده شده در ساير کشورها، توسط شرکت مهندسین مشاور مهساب نیرو (مانیکو)،عضو سنديکاي صنعت برق ايران،با حضور مديرعامل،معاونتها، مديران ارشد، مجريان،کارشناسان واحدهاي مختلف شرکت برق منطقه اي آذربايجان و [...]

۲۵ ۰۹, ۱۳۹۸

برگزاري دوره تخصصي و بررسي نحوه تهيه لايجه تاخيرات در پروژه ها

۱۳۹۸/۹/۲۵ ۹:۴۹:۵۳

با حضور ، مديران مالي و فني طرحها ، مجريان محترم طرحهاي خطوط و پستها ي  انتقال و فوق توزيع  شرکت برق منطقه اي تهران نشست تخصصي بررسي نحوه لايحه تاخيرات در پروژه ها توسط امور حسابداري طرحها و شرکت مانيکو برگزار شد. جلسه همفکري و بررسي نحوه تهيه لايحه تاخيرات پروژه ها، بر اساس [...]

// //