ارتباط با ما ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱۶:۳۶:۰۸

تبريز، شهرک وليعصر،خيابان قانون، مجتمع اداري جزيره ،طبقه ششم، واحد چهارم ،کدپستي: ٥١٥٧٧١٩٥۶۶
تلفن: ۳۳۲۷۴۶۰۹و ۳۳۲۷۴۶۰۴- ۰۴۱،فاکس:۳۵۴۱۳۱۵۵-۰۴۱
آدرس دفتر مرکزي: تهران ، خيابان شريعتي، خيابان خواجه عبدالله انصاري ، پلاک ۱۷۴،بلوک ۲، واحد ۱۴، کدپستي:۱۶۶۱۶۳۳۷۶۷ ،

تلفن:۲۲۷۷۸۷۱۲,۲۲۷۷۸۷۷۳ ,۲۲۸۴۱۶۷۲-۰۲۱

ایمیل : info@manicco.com

// //