مناقصات

۳۰ ۰۸, ۱۴۰۲

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي احداث خط انتقال نيرو

توسط | ۱۴۰۲/۸/۳۰ ۱۳:۳۱:۱۱ آبان ۳۰ام, ۱۴۰۲|مناقصات|بدون ديدگاه

موسسه عمران وتوسعه منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان در نظر دارد براي انجام "طراحي ،تامين تجهيزات ، احداث فونداسيون جاده دسترسي،نصب برج، نصب هادي و سيم محافظ حاوي فيبرنوري،تست و راه اندازي خط 63 كيلوولت دومداره تغذيه پست اختصاصي خود واقع در استان قم،کيلومتر 3جاده اصفهان،منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان، به روش طرح و ساخت (EPC) "، [...]

۱۸ ۰۸, ۱۴۰۲

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي

توسط | ۱۴۰۲/۸/۱۸ ۱۱:۵۴:۲۹ آبان ۱۸ام, ۱۴۰۲|مناقصات|بدون ديدگاه

موسسه عمران وتوسعه منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان در نظر دارد براي انجام "طراحي ،تامين تجهيزات ، نصب ،تست و راه اندازي پست 20/63 كيلوولت خود واقع در استان قم،کيلومتر 3جاده اصفهان،منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان، به روش طرح و ساخت (EPC) "، و با شرايط خاص از طريق فراخوان ارزيابي كيفي نسبت به شناسائي و ارزيابي [...]

۹ ۰۷, ۱۴۰۱

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي

توسط | ۱۴۰۱/۷/۹ ۸:۰۱:۵۹ مهر ۹ام, ۱۴۰۱|مناقصات|بدون ديدگاه

شركت پيشگامان صنعت سرب و روي مهدي آباد در نظر دارد "طراحي ،تامين تجهيزات ، نصب ،تست و راه اندازي بخش  132 کيلوولت پست 132/400 كيلوولت بهادران واقع در استان يزد را به روش طرح و ساخت (EPC) "، از طريق فراخوان ارزيابي كيفي نسبت به شناسائي و ارزيابي مناقصه گران اقدام نمايد. بدين وسيله [...]

// //