آگهي فراخوان ارزيابي كيفي

خانه » وبلاگ – شبکه ای » آگهي فراخوان ارزيابي كيفي

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي

موسسه عمران وتوسعه منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان در نظر دارد براي انجام “طراحي ،تامين تجهيزات ، نصب ،تست و راه اندازي پست ۲۰/۶۳ كيلوولت خود واقع در استان قم،کيلومتر ۳جاده اصفهان،منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان، به روش طرح و ساخت (EPC) “، و با شرايط خاص از طريق فراخوان ارزيابي كيفي نسبت به شناسائي و ارزيابي مناقصه گران اقدام نمايد.

بدين وسيله از كليه متقاضيان واجد شرايط و مايل به شركت در اين مناقصه دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد ارزيابي كيفي از تاريخ۱۷/۰۸/۱۴۰۲ الي ۲۵/۰۸/۱۴۰۲ به شرکت مهندسين مشاور مهساب نيرو(مانيکو) و يا درگاه الکترونيکي به آدرس www.manicco.com مراجعه و براي دريافت اسناد كيفي مناقصه گران اقدام نمايند.

اسناد تكميل شده بايستي تا پايان مورخ ۰۴/۰۹/۱۴۰۲ از طريق تسليم حضوري و يا پست پيشتاز و يا ازطريق آدرس الکترونيکي(ايميل) به آدرسtendering@manicco.com  ارسال و رسيد دريافت گردد.

پس از بررسي اسناد و مدارك واصله و اطلاعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزيابي كيفي شركتها اقدام و ازشركتهاي واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.

بديهي است ارائه مدارك و پرسشنامه هاي تكميل شده هيچگونه حقي را براي متقاضيان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

توسط | ۱۴۰۲/۸/۱۸ ۱۱:۵۴:۲۹ آبان ۱۸ام, ۱۴۰۲|مناقصات|بدون ديدگاه

درباره نویسنده :

ثبت ديدگاه

// //